List好看的武俠修真小說最新列表

洪荒之逆天妖帝
修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第八十六章 六人?
 • 下載本書
  黑風山大王
  借三尺明月,銜兩袖青龍,輕劍快馬恣意,攜侶江湖同游!
 • 最新章節:第七十章 返程
 • 下載本書
  我是金角大王
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第三十三章 柱子兄
 • 下載本書
  那位江湖里的大俠
  借三尺明月,銜兩袖青龍,輕劍快馬恣意,攜侶江湖同游!
 • 最新章節:第五十九 阿鼻獄
 • 下載本書
  靈月寺
  【“俠之世界—朝堂與江湖”主題征文大賽】參賽作品
  下載本書
  反擊從縣令開始
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第十七章 邪修
 • 下載本書
  我的功法全自創
  【“俠之世界—朝堂與江湖”主題征文大賽】參賽作品
  下載本書
  大唐妖怪圖鑒
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  一念圣邪
  百為難成圣,一夕萬成邪。 蒼生為己利,不喜是為異。 我為異?那只是不夠強。 一念萬世興,一念蒼生屠! 我一念便是圣邪! 【一念圣邪書友群 438573065】
  下載本書
  我真就想當個廚子啊
  【“俠之世界—朝堂與江湖”主題征文大賽】參賽作品
  下載本書
  大夏紀
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  西游之狼子
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第七十四章
 • 下載本書
  我修煉開了外掛
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  一氣真仙
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  從一塊靈石開始
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第84章 整理
 • 下載本書
  凌天劍神
  借三尺明月,銜兩袖青龍,輕劍快馬恣意,攜侶江湖同游!
  下載本書
  反派女兒正派爹
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  武俠世界里的強盜
  借三尺明月,銜兩袖青龍,輕劍快馬恣意,攜侶江湖同游!
 • 最新章節:第五十章 實力大增
 • 下載本書
  御九天
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  修仙從挨雷劈開始
  【第五屆現實題材網絡文學征文大賽】參賽作品
 • 最新章節:第十九章 找到你了
 • 下載本書
  洪荒之石磯
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第704章 妖帝
 • 下載本書
  我有一柄攝魂幡
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:章十四 偷情
 • 下載本書
  人間練氣三千年
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  惟吾逍遙
  藐姑射之山,有神人居焉,肌膚若冰雪,淖約若處子。不食五谷,吸風飲露。乘云氣,御六龍,而游乎四海之外。——《莊子?逍遙游》仙途浩渺,是以眾生汲汲而求;仙途坎坷,由是修士道心漸衰。自登仙途,馭千里快哉風,穿山渡海,凌波御虛,窮睇眄,緲天涯,行于萬丈...
  下載本書
  快把我師兄帶走
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  我周圍全是系統怪
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  靈奶仙宗
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
 • 最新章節:第三十四章 治療
 • 下載本書
  洪荒之圣道煌煌
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  云霄娘娘我不想努力了
  【第五屆現實題材網絡文學征文大賽】參賽作品
  下載本書
  一品修仙
  修仙覓長生,熱血任逍遙,踏蓮曳波滌劍骨,憑虛御風塑圣魂!
  下載本書
  江苏福利彩票大奖